Opening huize 'De Muntberg, 1931

Zittend van links naar rechts: Van Graafeiland, twee onbekende dames, mevrouw Huber, mejuffrouw Brandt, dokter van Walsum, L. Hoebosch, dominee J.A. Visscher, G. van Roekel, mevrouw Visscher, het burgemeestersechtpaar Van Nispen tot Pannerden, de dames Bagger en Barendsen, dominee Bagger, persoon geheel rechts onbekend. Links, achter dominee Visscher, staat het echtpaar H.W. Smit-Visscher. Rechts achter burgemeester van Nispen staat Frans van Bernebeek. Geheel links voor het raam staat L. Weijers, en rechts van hem de vier freules Van Nispen tot Pannerden, allen met een hoed getooid. Geheel rechts voor de twee ramen staan de heren Plooi, J. Huber en C.P. van Soest. Rechts boven, naast de paal, de architect Van der Kloot. Verder pleegouders met hun pleegkinderen, verplegend personeel en verzorgden.  

Bovenstaande tekst met foto komt uit het boek Groesbeek het dorp der verrassingen