Pension 'Rutten', 1933

Aan de Houtlaan nummer 22, links op de voorgrond, bouwt de familie K. Rutten-Schoonenberg in 1931 een woonhuis, dat ruim genoeg is om enige kamers aan logeergasten te verhuren. Niet bekend is tot welk jaar het pension heeft bestaan, waarschijnlijk tot de oorlog uitbrak. In 1952 is het pand gekocht door de Groesbeekse Tehuizen, die het verbouwde tot verblijfplaats voor twintig jongens onder de naam Blokhut'. In 1962 werd het heropend als woning voor zestien meisjes genaamd' De Goede Rede'. Het pand is nog steeds in bezit van deze instelling, nu bekend als 'Logeerhuis'. Inmiddels is er veel veranderd aan de Houtlaan. Rechts op de voorgrond werd in 1954 een dubbel woonhuis gebouwd., Houtlaan no 1 en 3. Achter de paaltjes lag het 'Möpkesveld', dat in 1988 door de gemeente werd gekocht voor de bouw van het woonerf 'De Litsenhof'. Daar achter staat de Villa Dennenoord, in 1990 gekocht door de woningbouwvereniging St. Joseph die twee jaar later daar het woonerf 'Dennenoord' zou openen. Aan de linkerkant van de Houtlaan is in 1965, op de grond van de familie W. Schoenmakers-Thijssen, een 'burgemeesterswoning' gebouwd. Eerst werd deze bewoond door de familie A. Baltussen, later door de families E. van Gils en G. Prick. In de jaren tachtig zou de rest van de huidige bebouwing tot stand komen. Een foto van deze plek, uit 1915, staat in het boek Groesbeek. Beeld van een dorp, op blz 44.(zie ook prent 16) In die tijd was het nog een landweg. Op deze ansichtkaart uit 1933 is het nog een zandpad, nu is het een belangrijke 'verkeersweg' geworden. Onmisbaar als de Dropsstraat, om een of andere reden, moet worden afgesloten. 

Bovenstaande tekst met foto komt uit het boek Groesbeek het dorp der verrassingen