Verzending van bosbessen, 1920

'Zij vonden een armelijk bestaan door het plukken van boschbessen, die thans nog een zeer belangrijk uitvoerartikel  vormen, vooral naar Engeland', schrijft Wikman in 1929. De foto is omstreeks 1920 gemaakt op de laad en losplaats van station Groesbeek. Hier brachten de opkopers, per paard en kar, hun bosbessenmandjes, die verder per trein naar Rotterdam en per boot naar Hull in Engeland werden vervoerd. Daar werden de bosbessen opgekocht door kolenmijneigenaars, die ze als geneesmiddel verstrekten aan mijnwerkers. Deze hadden vaak last van wormen en de bosbessen stonden bekend als een uitstekend geneesmiddel tegen deze kwaal. De spoorman links is Arnold Hagemans, die als ladingmeester verantwoordelijk was voor het stuwen van de kwetsbare lading. Rechts van hem staat J.A. Dekker, een handelaar die hier aan de Kerkstraat woonde van 1909 tot 1921. In de zomer was hij één van de plaatselijke bosbessenopkopers; daarnaast stond hij bekend als hout en bezemhandelaar. Zo kocht hij percelen bomen en liet deze kappen door Groesbeekse houthakkers. Als deze in de zomer werkeloos waren liet hij ze bezembinden in de oude school aan de Kerkstraat. Volgens overlevering waren er jaren dat er wel meer dan 70 mannen  aan het bezembinden waren in de voormalige school. Deze werd op 22 maart 1915 door Dekker gehuurd, die de gemeente Groesbeek hiervoor f 150,-- per jaar betaalde. 

Bovenstaande tekst met foto komt uit het boek Groesbeek het dorp der verrassingen