Pension 'Dames Verbeeten'

Gezicht op de Houtlaan en het Binnenveld omstreeks 1920. In het rechts gelegen, in 1879 gebouwde, huis begonnen de gezusters Verbeeten omstreeks 1934 een pension dat ze een vijftal jaren zouden aanhouden. In het pand werden al van oudsher zaken gedaan zoals blijkt uit een oude advertentie: 'Firma wed. Verbeeten. Electr. Brood, Beschuit en Banketfabriek 'Het Anker' handel in koloniale grutterswaren'. De bakkerij was in handen van de gebroeders Wim en Hein Verbeeten en de gezusters zorgden voor de winkel en enige jaren voor het pension. Het pand verkeert nog steeds in zijn oude staat en is daarom op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Voorbij de wegkruising begint het Binnenveld, waar in het links staande huis de familie J. Nillesen woonde. Daarachter, niet zichtbaar staat pension 'BERGZICHT' van Mej. M. Cornets de Groot, dat eigendom was van de familie E. Bögels. In 1905 lag daar aan het Binnenveld ook een pension 'Wilhelmina'; waarschijnlijk was dit hetzelfde pand. Verderop staat de groentewinkel van de familie H. van Haaren, die in de jaren zestig tot woonhuis is verbouwd. 

Bovenstaande tekst met foto komt uit het boek Groesbeek het dorp der verrassingen