De Dorpsstraat in 1918

Om ons te verplaatsen in de klacht van raadslid van Bernebeek hier deze mooie foto uit 1918, waarop de verharde, stoffige zandweg te zien is. Dat het stof inderdaad voor verschillende herbergiers en hun gasten hinderlijk moet zijn geweest, mag blijken uit het volgende overzicht. Geheel links op de foto zien we nog een gedeelte van de voorgevel van logement 'De Man'. Gradus de Man, afkomstig uit Lent, vraagt op 14 maart 1886 een vergunning voor de 'verkoop van sterke drank in het klein' in zijn huis Wijk A 13. In 1891 maakt de Maas - Niersbode melding van het bestaan van deze herberg; het verhaal staat afgedrukt in Groesbeek in oude ansichten, deel 2, op blz 36. Op de wandelkaart van omstreeks 1905 laat De Man weten dat bij hem overnacht kan worden, hij adverteert: 'Café-Logement en Stalling'. In 1911 wordt de herberg overgenomen door H. Janssen uit Hees, die het pand in 1928 verkoopt aan de familie bouwens. Deze laat het in 1931 slopen en bouwt er een modern café en winkelhuis. De herberg bleef tot 1972 bestaan, waarna er een speelgoedzaak in werd gevestigd. Het volgende pand is van de familie A. Oomen, in het voorhuis is een café en achter naast het huis is een smederij gevestigd. Naar onder in het midden staat Hotel-Café 'Hurkmans' en daar achter het café en Logement 'Driessen'. Op de voorgrond rechts zien we Hotel-Café 'Michels', één huis verder Café 'Jacobs' en weer één huis verder Café 'Den Doop'. Vlakbij, aan het Mooksestraatje, stond Café 'Nas en aan de Kerkstraat  Café 'Hombergen'. Voor aan de Pannenstraat lag café Wijers 'Kerkzicht'. Daar tegenover, naast de kerk, Café 'Dennissen'; een foto van dit café staat in Groesbeek. Beeld van een dorp, op blz 64. Helaas is daar een foutieve informatie bij  gegeven. De juiste beschrijving is: Café van de familie G. Dennissen-Mijers. Het pand is verbouwd in 1915. In 1923 is het café gekocht door J. Nillesen, die de herberg in 1934 sloot en liet verbouwen tot dubbel woonhuis. Alle herbergen bijeen geteld hoefde men in die jaren dus geen dorst te lijden.

 

Foto en Tekst zijn afkomstig uit één van de boeken van G.G.Driessen