Het Groesbeekse Bos

De linkse weg staat nu bekend als de 'Hoofdbaan' en de rechtse als de 'Heumse Rijlaan' en verderop als de 'Heumsebaan'. Geheel rechts is de ingang van de 'Schietbaan'. Vooral toen het landgoed in het bezit was van de familie Rijnbende, is er veel werk verricht om de omgeving van het landhuis te verfraaien. Zo is bekend, dat de heer Rijnbende spoorwegwagons vol textielafval naar Groesbeek liet komen om een mooi gazon achter zijn huis aan te leggen. Op deze textielafval werd de humuslaag aangebracht, die nodig was om het gras mooi te laten groeien.

Foto en Tekst zijn afkomstig uit één van de boeken van G.G. Driessen