Houtlaan omstreeks 1915

Het zandpaadje op de voorgrond kreeg veel later de naam Houtlaan; als deze foto gemaakt wordt, omstreeks 1915, is het nog een landweggetje. Rechts villa Maria: het pand is later afgebrand en in 1925 herbouwd, waarna het bekend is geworden als huize Dennenoord.  Links staat de winkel en bakkerij van de familie Verbeeten gebouwd in 1899; op de achtergrond de kerk en toren van de Nederlands Hervormde gemeente aan de Kerkstraat. Het stuk land op de voorgrond rechts van het pad stond lang bekend als het 'Mpkes-veld', de bijnaam van de in de buurt wonende familie Cillessen. De grond is later aangekocht door de gemeente Groesbeek, die er in 1988 een woonerf bouwde dat als naam 'De Litsenhof' zou krijgen. Voordien, in 1954, werd vr aan de weg al een dubbel woonhuis gebouwd, bewoond door onder anderen de familie H. Theunissen, Houtlaan 1 en 3. De landbouwgrond links van de behoorde bij de oude boerderij van de familie Schoonenberg, het laatst bewoond door de familie Schoenmakers. Het bouwvallige pand werd gesloopt door de gemeente, die op die plaats in 1965 de burgemeesterswoning liet bouwen. Deze werd het eerst bewoond door burgemeester Baltussen; later door E. van Gils en momenteel door G. Prick. Klik op deze link om te zien hoe de huidige houtlaan (ongeveer op de zelfde plek) anno april 2003 eruit ziet. Tenslotte kunt u op deze link klikken hoe de Houtlaan er in 1933 uit zag.  

  Foto en Tekst zijn afkomstig uit n van de boeken van G.G. Driessen