Kerkkoor St. Caecilia, omstreeks 1965

In het midden van de jaren zestig bestaat het koor nog steeds uitsluitend uit mannen, eerst tien jaar later zou daar een eind aan komen. In 1975 fuseerde het 'Parochieel Heren Kerkekoor' met het in 1967 opgericht 'Dames Kerkkoor'. Overigens telde het mannenkoor in 1965 minder leden dan enige jaren daarvoor. Een viertal in de wijk Stekkenberg wonende leden hadden zich verplicht gevoeld om het kerkkoor van de in 1960 opgerichte parochie 'Sionheuvel' op poten te zetten. Hieronder bevond zich Hent Driessen, die daar in 1968 de leiding had over een 17 leden tellend Herenkoor en een 18-koppig Dameskoor. Een aantal oudere van de op deze foto poserende leden had in 1965 al een indrukwekkende staat van dienst, terwijl de jongere die nog zou gaan opbouwen. Gesteld mag worden dat de meesten meer dan veertig jaar lid van het koor waren. Eens lid - altijd lid, tot ziekte of overlijden er een eind aan maakte. Zittend, van links naar rechts: 1. Piet Kosman, 2. Hendrik van Ooijen, 3. Marinus Reuvers (die in 2004 maar liefst achtenveertig jaar lid was), 4. Thé Eikholt, 5. Wim Verbeeten, 6. Theo Naus (overleden in 1993, na vijfenveertig jaar lid te zijn geweest), 7. Gerrit van Ooijen. Staande eerste rij: 1. Gerrit Jacobs 2. Toon Jacobs (in 1941 lid van het knapenkoor en tot 1996 lid van het kerkkoor), 3. Jan Spanjer, 4. A. Heuves (douane) 5. Theo Rutten (oprichter van het knapenkoor en veertig jaar dirigent van het kerkkoor), 6. Hein Hoedemakers, 7. Egbert Coenen. Achterste rij: 1. Thijs de Valk, 2. Wim van Ooijen (die ruim zestig jaar lid was en van 1962 tot 1978 het koor dirigeerde), 3. Nol Hagemans, 4. Piet Weijers, 5. Hent Verbiezen, 6. Cor van Doorn, 7. Jo Claasen, 8. J. Lamers, 9. Piet Jacobs (organist). (foto: Wim van Ooijen.

Bovenstaande prent komt uit het boek Het Rijke Roomse Leven van de Groesbeekse parochie 'Cosmas en Damianus'