Nogmaals de Dorpsstraat omstreeks 1910

Nogmaals de dorpsstraat omstreeks 1910. Links de bakkerijkruidenierswinkel en café van Sander Wiggelo voor de verbouwing van 1913. Dan hotel van Lith, later van de  familie Hurkmans en daarna parochiehuis (zie 'Groesbeek in Oude Ansichten deel 2' Blz 32, 33,34.)

Foto en tekst zijn afkomstig uit  het boekje oude ansichten deel 2