Hier ziet u boswachter Jan Verbeet

 

Jan Verbeet, Boswachter van het Landgoed Den Heuvel, omstreeks 1920

Het particulier landgoed Den Heuvel, eigendom van de familie Jonkheer Mr. C.C. de Pesters, was het grootste en mooiste in deze omgeving. Het betrof een grondstuk dat gelegen was: Oostelijk van de Wylerbaan, naar het dorp Groesbeek, begrensd door het Molendal en het Heikantseveld, van de Wylergrens richting Brandenburg. Hiertoe behoorden onder meer: Brandenburg, Vosheuvels veld, Heuvelse Veld, Hazenbroek, Anna's Bos en Steenbroekse Heide die nu bekend staat als de Boersteeg. "Op het landgoed lagen tien pachtboerderijen: Groenendaal, Veldzicht, Heuvelhof, Vosheuvel, Grote Grenshof, Kleine Grenshof, Middelhof, Heidedaal, Metjesdael en Boomrijk. De familie zelf woonde in 'Villa de Heuvel', die in chaletstijl gebouwd was. Aan dit landgoed is een hoofdstuk gewijd in de uitgave Oud Groesbeek in woord en beeld en het blijft daarom hier verder onbesproken. Volstaan wordt met de mededeling dat het landgoed in 1926, na het overlijden van freule Jacoba de Pesters, in kavels is verkocht en dat het fraaie landhuis in 1944-1945 door granaatvuur verwoest is. Op deze foto zien we Jan Verbeet die zich erop kon beroepen de boswachter te zijn van dit grootste landgoed. Hij was geboren aan de, buurtschap De Kamp, waar vroeger het LAGEWALD begon. Hier stonden enkele kleine boerderijen, waarvan de bewoners ook elders, waaronder op het landgoed De Heuvel, werkten als land of bosarbeiders. Jan was een zoon van Gerhard Verbeet, geboren te Groesbeek in 1858, en Petronella Tissen, geboren te Ottersum in 1862. Het echtpaar kreeg negen kinderen: de tweeling Rutgerus en Johannes in 1888, Marinus in 1890, Johanna in 1891, Wilhelmus in 1893, Maria in 1895, Gerardus in 1897, Petronella in 1900 en Barthelomeus in 1903. Hiervan zouden Rut, Jan en Bart als boswachter bekend worden. Geüniformeerd was verder hun oom Rutgerus (Rutje) Verbeet, geboren te Groesbeek in 1871, die te Heumen als onbezoldigd rijksveldwachter en gemeente veldwachter de kost verdiende. Aan de boswachterloopbaan van Jan komt een einde als het landgoed Den Heuvel na het overlijden van Jacoba de Pesters in kavels te koop wordt aangeboden. Wel bleef hij tot het einde toe in dienst, want voor de bezichtiging diende men zich te melden bij den boswachter J. Verbeet, Wylerschebaan B11, die als dan aanwijzingen doet. Te veilen en te verkopen stonden: Heerenhuis met erf, Schuren, koetshuis met koetsierswoning en tuinmanshuis, electriciteitsgebouw, 5 boerderijen, moestuin, bouw en weilanden, dennebosschen, hakhout en wegen, samen groot plm 254.40.05 H.A. in 30 perceelen. De veiling vond plaats te Nijmegen op 11 november 1926. 

Bron van Vermelding: bovenstaand verhaal is afkomstig uit het boek "Mannen in Uniform en te Wapen in Groesbeek" dit boek is geschreven door dé geschiedschrijver van Groesbeek: G.G. Driessen

CORRECTIE.  Mannen in Uniform en te Wapen in Groesbeek. Fragmenten dorpsgeschiedenis uit de periode 1770 tot 1040  is een uitgave bestaande uit 227 bladzijden tekst verlucht met 97 foto’s. Het produceren van een dergelijke hoeveelheid geschiedkundige informatie brengt onvermijdelijk onjuistheden met zich mee, die bij deze door de samensteller gecorrigeerd worden.

 

Betreffende boswachter Jan Verbeet

Op het verkeerde been gezet door een in 1908 doorgevoerde verandering van de huisnummering en wijkaanduiding, waarbij de buurtschap Wylerbaan van Wijk J tot Wijk B benoemd wordt, is helaas een fout gemaakt bij de stamboomgegevens van de boswachter Jan Verbeet. Het betreft de tekst bij de foto op blz. 77,  waar gesteld wordt dat hij een zoon zou zijn van het echtpaar G. Verbeet – P.Tissen. Bij nader inzien blijkt hij een zoon te zijn van het echtpaar Bernardus Verbeet (1856) en Matilda Langeveld (1855). Het echtpaar bewoonde een boerderij aan de Kamp Wijk J 32, waar negen kinderen worden geboren, waaronder Johannes in 1882. Deze Jan trouwt in 1914 met Grada Kersten (geboren1888) en betrekt een woning aan de Wylerbaan, adres Wijk B 11. Daar schenkt het echtpaar het leven aan: Mechtilda in 1915, Wilhelmus in 1916, Bernardus in 1918, Johanna in 1920, Getruida in 1921, Johannes in 1922, Rutgerus in 1923 die in 1920 overleed, Petrus in 1925, Gerarda in 1927 en Gertruidis in 1929.

Deze rectificatie geeft tevens de mogelijkheid enige onlangs gelezen aanvullende informatie te publiceren. In een tijdens oorlogsjaren geschreven dagboek verhaalt de schrijfster Mej. Dozy over een ontmoeting met de oude boswachter Verbeet. Hij vertelde haar toen dat hij

op jonge leeftijd ging werken op de boerderij van het landgoed De Heuvel, eigendom van de familie De Pesters. Hij begon daar als ‘klein -knecht’, jaren later mocht hij zich  ‘groot -knecht’ noemen. Vlak voor zijn trouwen werd hij aangesteld tot boswachter, welke functie hij tot de verkoop van het landgoed, in 1926, uitoefende. Tijdens de openbare verkoop kocht bij een kavel bosgrond aan de Wylerbaan, waar hij een boerderij bouwde en daarna perceel na perceel in ontginning bracht.   

Wilt u meer weten over de boeken die door Dhr Driessen zijn uitgegeven klik dan op de onderstaande balk.