Wederopbouwwerkzaamheden aan de Molenweg in de zomer van 1945

Gezicht op het pand van de familie L. Herts; in het voorste gedeelte woonde de familie en in het achterste was het postkantoor gevestigd, waarvan de heer Herts kantoorhouder was. Het heeft als zodanig dienst gedaan van 1938 tot 1966. Nadien is het in gebruik genomen als fysiotherapeutisch instituut. Het volgende pand is van de familie L. Jacobs-Cillessen, voorheen rijwielhandel en na de dood van de heer Jacobs café van  'Leen Soeli' (café Molenweg). Later veranderde haar schoonzoon de heer J. Nillessen (Jan van d'n Bommeler) de naam in café 'De Post'. Het cafébedrijf is uitgeoefend tot juli 1981. Ga met uw muis over de foto en u ziet hoe het postkantoor er in 1949 tot uitzag. Dus ruim vier jaar later, nadat bovengenoemde foto was gemaakt.

Bovenstaande tekst met foto komt uit het Groesbeek 1945-1950 Het dorp der verwoesting herrijst.