Mookse Baan 20 augustus 1903

Verder was er nog geen bebouwing langs de Mooksebbaan. Alleen op de hoek van het Mooksestraatje stond een huisje, ,,de drie Mieten" genaamd. Het werd bewoond door een zekere W. Hermans, beter bekend onder de naam ,,de Boanenschraper". Deze man had de taak de zand en grindwegen begaanbaar te houden door de kuilen in de weg dicht te ,,schrapen". Voor het huis links staan de vijf lindebomen, waaronder een bank stond, eerst een houten, later de ..keienbank". Bij mooi weer werd eens repetitie gehouden van een mannenkoortje onder leiding van de heer Bosker. 

Foto en tekst zijn afkomstig uit het boekje "Groesbeek in oude Ansichten"