Binnenveldseche weg 1902

Wij lopen nu over de Binnenveldse weg naar de oude kerk. Rechts woonde koster Van Kleef. Later heeft er nog enkele jaren een koster gewoond die tevens poppendokter was. Links zien we het huis van de heer Gescher, die er een manufacturenwinkel hield. Hij was tevens kerkmeester en als hij in de kerk met de ,,KlingelbŁgel" rondging, prevelde hij binnensmonds: ,,smiet mar ien, de helft is van mien". Achter het huis van Gescher en links naast de toren woonde de familie Hagemans, een schildersbedrijf, later werd de zaak voortgezet door W. Meussen. Tussen de toren en het koor van de kerk liep een weg rechtdoor naar de Zevenheuvelenweg. 

Foto en tekst zijn afkomstig uit het boekje "Groesbeek in oude Ansichten"