Gezichten uit de 19e eeuw

Deze prachtige foto was in het bezit van een kleinzoon van Peter Gerrits (Petje papier), wiens nazaten de bijnaam 'van Papier kregen. Petje staat links voor op de kiepkar met een kruisje op zijn hoed. Op de laadbak, links vooraan, zit Antoon Gerrits (de patser). Beide mannen woonden in de Bruuk, daar geboren respectievelijk in 1814 en 1854. Helaas zijn niet meer namen bekend. Mocht u nog namen weten over de personen die op deze foto staan dan hoor ik dat graag van u.

De bovenstaande gegevens en de foto zijn afkomstig uit het boek 'De Dukenburg en zijn bewoners. Samengesteld door dhr G.G. Driessen