Het oudste bedrijfspand van Groesbeek (1735? -1978)

Het oudste bedrijfspand in het dorp is dat van de familie Cillesen, gelegen aan de Dorpsstraat afslag Mooksestraatje. Het moet gebouwd zijn in 1735 en heeft te lijden gehad van de grote brand van Groesbeek in 1828. Oorspronkelijk was het voorhuis nog een paar meter breder, maar bij een boedelscheiding omstreeks 1900 moest hier een gedeelte van worden afgebroken. Dit was nodig om een inrit te maken nar het achterhuis, waarin een stalhouderij gevestigd was. De familie 'boerde' er ook bij; de 'wei van Grod Cillessen' was zeer bekend, want daar werden de volksfeesten gehouden. In het woonhuis was nog een winkeltje, waarin 'linten, garen en lepkes' verkocht werden door moeder de vrouw (zie linker deur op de foto). Later werden er nog kolen verkocht uit een ruimte in het achterhuis. Da stalhouderij was echter het belangrijkste en behalve voor het gewone vrachtwerk kon men zich, voor het maken van een uitstapje of voor dingende zaken, laten verplaatsen in een landauwer, sjees, brik of een 'Victoria'en voor het eerste klas werk was een 'coupe' aanwezig. Vooral doktoren - in die tijd Holm en Beijnes - maakten hier gebruik van. Bij nacht en ontij moesten de koetsiers van Gradus en Piet Cillessen 'inspannen' en uitrijden. Toen later steeds meer mensen over eigen vervoer gingen beschikken en het openbaar vervoer van de grond kwam, had de stalhouderij geen bestaansrecht meer en was gedoemd te verdwijnen. In het begin van de vijftiger jaren zien wij op de foto van links naar rechts staan: Gradus ('Grod') Cillessen, zijn vrouw H. Cillessen-Rijcken en hun dochters Anny en Nelly. 

Bovenstaande foto met tekst komt uit het boek oud Groesbeek in woord en beeld geschreven door G.G Driessen

Noot de webmaster. Bovenstaand pand is in 1978 gesloopt. Dit i.v.m. de aanleg van een nieuw dorpsplein in Groesbeek. Op deze plek staan nu appartementen me winkels.