Café de Amstelbron

De politieke vergaderingen van het Verdinaso werden gehouden in de zaal van café de Amstelbron dat beheerd werd door Th. Kersten (Dös van Peter). Gunstig gelegen aan de voet van de Stekkenberg., was dit indertijd het stamcafé van deze buurtschap, hetgeen zeker ook te danken was aan de kasteleinsvrouw Anneke van Dös. In de zaal organiseerde Voorhoeve zijn politieke bijeenkomsten, die zeer druk bezocht werden en vaak rumoerig verliepen. A. van Boxel schrijft hierover; 'Vanaf maart 1934 wrden hier wekelijks militieavonden gehouden en om de 14 dagen Dinaso werkvergaderingen. Voor het invullen van aanmeldingsformulieren en de formulieren voor het in aanmerking komen voor werkverschaffing. De weerstand die het Verdinaso bij de autoriteiten hier opriep, zorgde voor ware wild-west taferelen. Zo werd op 17 maart, toen de Vlamingen Juul de Clerq en Jef Missoorten als spreker waren aangekondigd, de zaal  door een zestal veldwachters bezet, terwijl vier leden van de marechaussee buiten de wacht hielden. Na hiervan op de hoogte te zijn gesteld bleven de sprekers bij Voorhoeve thuis, terwijl deze samen met Michel en Nol Etman de verzamelde en gefouilleerde Groesbekers toesprak. De foto is gemaakt in deze roerige tijden., 1933, waarop de kasteleinsvrouw Anneke Kersten van Dijk poseert met haar dochters, enige klanten en buurtjeugd. De kinderen op de voorgrond van links naar rechts: Annie Kersten, Annie Tielemans (van Ben), Fenny Tielemans (van Kös) en Ley Kersten (van Dös). Achter hen: Mientje van Dijk, Marietje Toonen, Anneke van Dös) met haar zoon Piet, De Jong (de kiepe Kél), W. Liebers (Willem van 't Heitje) met zijn zoon Jan (d'n Bessem). Geheel rechts Willem van Bebber, een befaamd spoorlegger.

Bovenstaande foto met tekst komt uit het boek 'De Dukenburg en zijn bewoners. Samengesteld door G.G. Driessen uitgegeven door uitgeverij Heemkunde Groesbeek.