Drukte bij het gemeentehuis aan de Pannenstraat

In die tijd moesten de werkloze mannen naar de Pannenstraat lopen om hun dagelijkse stempelplicht te vervullen. Het gemeenthuis was hier gevestigd van 1885 tot 1943. De foto is gemaakt in 1927 op koninginnedag, een feestelijke gebeurtenis, dus reden om de vlag uit te steken. Op het balkon staan enige hoofdrolspelers. Loco-burgemeester Antoon Schoenmakers, wethouder Thodor Hubers en gemeente-secretaris C.A. Luijben. Rechts staan twee herbergen. 'Bouwens' en 'Oomen'. Inmiddels is het aanzien van de Dorpsstraat daar geheel veranderd. Denken wij de vlaggen op de foto weg, dan zien we zo ongeveer de situatie tijdens  het hier beschreven oproer. Een grote groep mannen en vrouwen , in toom gehouden door marechaussees te paard te paard en enige veldwachters.  

Bovenstaande foto met tekst komt uit het boek 'De Dukenburg en zijn bewoners. Samengesteld door G.G. Driessen uitgegeven door uitgeverij Heemkunde Groesbeek.