Hotel Manders, voorheen logement De Munnink en Keukens, 1888

Het belangrijkste etablissement in de tijd was het aan de Dorpsstraat gelegen hotel Manders.  Een , naar Groesbeekse maatstaven, groot pand met een aantal hoge logeerkamers. De foto laat zien dat er minstens vier kamermeisjes of dienstbodes werkten. Voor het hotel staat een gezelschap van wel 37 personen, waaronder zich een groot aantal hotelgasten bevindt. De foto is gemaakt door de heer J. Geselschap uit Vlissingen, die achter op de foto met vulpen de volgende aantekening schreef: 'herinnering aan Groesbeek 1 augustus 1888, 24 juli tot 9 augustus. Logement P.J. Manders'. De uit Nijmegen afkomstige familie Manders vestigde zich hier in april 1883, nadat zij in december 1882 de zaak gekocht had van de logementhouder De Munnink. Het echtpaar Manders pakte de zaak voortvarend aan, want het bracht de kok P. Blom mee, e vier jaar later bouwde het een bovenzaal op het achterhuis. In april 1885 wordt het hotel overgenomen door de familie A. van Lith, die begin 1901 vertrekt, waarna de familie P. Hurkmans er 39 jaar dienstbaar zal zijn.