Uitzichttoren en kazerne aan de Molenweg 1940

Links van de uitzichttoren staat de op 1 januari 1938 geopende marrechausseekazerne, nu bekend als politiebureau. Deze ansichtkaart is gemaakt omstreeks 1940, wel voor de 10e mei 1940 want de 'rood-wit-blauwe' vlag staat nog boven de toren. Achter op de kaart staat de stempel: 'G Hendriks, Café 'Uitzichttoren' tel. 110. Groesbeek'. De uitzichttoren is inmiddels verhoogd; in welk jaar dat heeft plaats gevonden in niet bekend. Wel dat Carl Franzmann vanaf 1928 het cafégedeelte beheerde, en dat hij er een 'Heimat museum' inrichtte. De toren is in 1944 beschadigd en in 1945 opgeblazen door Canadese soldaten. De plek waar de toren eens stond, is nu begroeid met bomen en struiken - de groenstrook gelegen tegenover hotel-café 'De Oude Molen' (zie verder Groesbeek, Beeld van een dorp, op blz. 72). In september 1944 wordt deze toeristische trekpleister door de Duitsers beschoten en gedeeltelijk beschadigd. Toen in februari 1945 het geallieerde leger de grote aanval op het Rijnland begon was het net een paar dagen gaan dooien. Een Canadese genieafdeling kreeg de opdracht de uitzichttoren op te blazen en het in de Wylerbaan te deponeren. Als de dooi een paar dagen later was ingevallen was dit niet nodig geweest en was de uitzichttoren voor Groesbeek behouden gebleven. Klik op deze link om te zien hoe anno april 2003 de huidige plek waar eens de uitzichttoren heeft gestaan er nu uit ziet.

Noot van de webmaster: Klik op deze link om te zien welk schitterend uitzicht men heeft als men boven op deze toren staat.

Foto en tekst zijn afkomstig uit één van de boeken van G.G. Driessen