Deze foto waarop een smokkelaarsgroep poseert is gemaakt in de mobilisatietijd 1914/18

Natuurlijk werd er in Groesbeek, evenals in andere grensplaatsen geestdriftig gesmokkeld. Dit was enerzijds te wijten aan de grote armoede en werkloosheid die toen heerste, anderzijds moet men veronderstellen dat zucht naar avontuur en spanning hier niet vreemd aan zijn geweest. Want behalve stropen, smokkelen en één keer per jaar kermis was er in dit dorp weinig te beleven. Het ,,smoekelen'' werd dan ook door alle lagen van de bevolking beoefend, want iedereen wilde wel  een graantje meepikken. De goederen die gesmokkeld werden waren van velerlei aard, zoals levensmiddelen, tabak en zelfs koeien en paarden werden de grens overgejaagd. Voor zover ons bekend is, heeft maar één groep het lef en de originele gedachte gehad om zich in deze woelige tijd op de foto te laten zetten. Deze smokkelaarsgroep woonde in de buurtschap ,,'t Viljé''. De foto is gemaakt in de mobilisatietijd 1914/18,  achter het huis van ,,Pieter van de Rooi Trui'' (het stuk grond noemde men ,,De Paap''). Van links naar rechts, voorste rij: Antton Leenders (de Kiew) met de ,,Pöngel'' met koffie, Herman Cillessen (Soeli), Piet Kersten (de Werme) met een ,,tuit mè snaps'', Kobus Janssen (d'n dikke van Malchers, ook wel ,, de Poms'' genoemd), Hannes Leenders, Lin Jacobs ('t achters-veur), Pet Jacobs (de Kuukse) en Herman Janssen (Malchers).  Tweede rij: Piet Jacobs ('t achters-veur), Jan Cillessen, Toon van Geffe, Jan Kersten (de Werme) met doos margarine en Jan Kersten (Jek vn de RooI Trui). Achterste rij: W. Jacobs (Willem van 't  achtersveur), Leen Cillessen (Soeli) met haar zusters Anneke en Marie en vrouw Switserloot (Duits Marietje). Met pet en snor Leendert Eijkhout (de Pannendekker), K. Kersten (Koos de Goeie), Tonnie Stekhuizen, Lies Switserloot, D. Kersten (Dien de Werme) en H. Kersten (Hanne van de Rooi Trui). 

De Bron van deze schitterende foto opname is afkomstig  van het Boekje: Kent u ze nog... de Groesbekers.