De familie W. Derks-Sluiters uit het buurtschap Heikants Roth in 1898

Deze foto toont de landbouwersfamilie Derks naast hun boerderij aan de Cranenburgsestraat, destijds bekend onder de oude veldnaam De Heikant. De familienaam Derks komt reeds omstreeks 1770 voor in de geschiedenis van Groesbeek. Ene Jan Derks was destijds scholtus (schout). J.M. Derks staat op het eind van de achttiende eeuw vermeld op de lijst van Waltförsters van het Nederrijkse Wald. Hendrik was van 1825 tot 1839 raadslid en Jacobus wethouder van 1859 tot 1861. Nog steeds zorgen de vele nazaten van deze familie ervoor dat hun familienaam een bekende klank heeft in het dorp. Op deze foto zien we van links naar rechts de volgende personen: staande Hendrik en achter hem Jan Derks; zittend Jan (ome) Derks, voor hem staat Dora Deks; naast haar zit Willem Derks met op zijn schoot Gerrit Derks. Dan zijn vrouw Hendrika Derks-Sluiters met op haar schoot een baby. Achter het echtpaar staan hun dochters Catharina, Anne-Maria, Bertha en Fina. 

Noot van de webmaster: De boerderij waar deze familie destijds woonde is er allang niet meer, in de plaats daarvan staat een luxueuze uitgaanscentrum 'De Linde' alom bekend in de omgeving van Groesbeek, wilt u meer weten over de historie van uitgaanscentrum de linde klik dan op deze link.

@ Bron van vermelding Groesbeek Beeld van een Dorp.