De Dorpsstraat tijdens de Eerste Wereldoorlog

De fotograaf bevindt zich op de kruising Dorpsstraat-Kloosterstraat-Pannenstraat. De foto laat de 'grote verkeersmoeilijkheden' zien die de 'grensbewoners ondervinden ten gevolge van den smokkelhandel'. De kar en de drinkbak voor de paarden waren hier als wegversperring geplaatst, zodat een wachtpost personen en vrachten kon controleren die richting grens gingen. Men kende toen een 'verboden strook', die zonder vergunning verboden terrein was. Zo hoopten de autoriteiten onder meer het smokkelen tegen te gaan. De wachtpost bewaakt de afslag naar De Horst en Breedeweg. Rechts op de hoek is nog een stukje gevel van café Michiels zichtbaar, nu restaurant Ari San. Links het café en woonhuis van smid Oomen.

Bovenstaande tekst met foto komt uit het boek: Groesbeek een beeld van een dorp