De Dorpsstraat omstreeks 1900

Deze foto is in ieder geval voor 1910 genomen, want in dat jaar is het pand rechts naast hotel-café 'In de locomotief' gesloopt ten behoeve van de spoorwegen. Voordien werd het pand onder meer bewoond door de familie Ingernerf (grofsmid) en veldwachter Savi. Het schijnt een huis met drie aparte woningen te zijn geweest. In 1912 kocht Reinier Driessen de grond, doch pas in 1930 bouwde zijn zoon Gerrit hier een bakkerij annex winkel voor de weduwe van zijn broer Jan. Later heeft Willy Driessen de zaak overgenomen en naamsbekendheid gegeven als lunchroom 'die kleine Konditorei'.

Bovenstaande tekst met foto komt uit het boek: Groesbeek een beeld van een dorp