1929 - 1954 Jubileum Achilles(29)  25 jaar

In 1954 bestond de voetbalvereniging Achilles 25 jaar, hetgeen onder meer werd gevierd met een receptie. Op de foto feliciteert burgemeester Jhr. R.M.J.F.L. van Grotenhuis het bestuur van Achilles. Achter de tafel, van links naar rechts, Jan de Bruin, Jan Klösters, kapelaan M. Frik (geestelijk adviseur), Frans van Berenbeek en Piet van Bernebeek. Vooral de gebroeders van Bernebeek waren bijzonder bekende figuren in het dorpsleven. Beiden waren Achillesmannen van het eerste uur en prominente vertegenwoordigers van de 'Dorpse' - buurtschap, ofwel 't Taerp'. Piet was van beroep caféhouder en drankenhandelaar en stond bekend om zijn boude uitspraken, vooral als iemand de kwaliteit van 'zijn' Driehoefijzer-bier in twijfel trok. Helaas overleed hij in 1960 op pas 53 jarige leeftijd. Zijn broer Frans was een langer leven beschoren: hij overleed in 1996 op 85 jarige leeftijd. Omdat hij in 1938 de eerste plaatselijke drukkerij opende, stond hij in het dorp bekend als 'Frans d'n Drukker'. Hij was mede-oprichter van Achilles. Ruim 40 jaar zou hij de voorzittershamer van deze vereniging met zwier hanteren. Daarnaast voelde hij zich geroepen om fanfare Wilhelmina uit de moeilijkheden te halen, toen daar plotseling de voorzitter wegviel. Hij nam in 1958 de taak van R. Driessen op zich en zou deze pas in 1980 overdragen aan zijn opvolger Theo Hermsen. Vermeldingswaardig is verder dat Van Bernebeek op 17 september 1945 door Generaal Gavin een onderscheiding kreeg uitgereikt wegens zijn verdiensten voor de '82e Airborne Divisie'. verdiensten voor en na 17 september 1944. 

Bovenstaande tekst met foto komt uit het boek Groesbeek in het nieuws