Brand 'Lola'- fabriek Kerkstraat in 1953

De brand in de voormalige oude dorpsschool, later schoenfabriek 'De Ooievaar', ontstond in de nacht van maandag 17 november 1953. De volgende dag plaatste De Gelderlander deze foto met als onderschrift: "maandag brandde te Groesbeek de borstelfabriek "Lola" geheel uit. Men ziet hier het in lichter laaie staande gebouw, dat eigendom was van de gemeente Groebeek". De plaatstelijke verslaggever Math. Gerits makt er een mooi artikel van, aangevuld met wetenswaardigheden uit het verleden: 

Er rust niet veel zegen op Groesbeekse Borstelfabriek Brandde tot de grond af

Groesbeek. 18 november. Vanmorgen om 6 uur stond wachtmeester Ribbers van de rijkspolitie te Groesbeek nog op zijn post. Na de brand van Maandagavond welke een jonge, veelbelovende industrie alhier aan banden legde had hij zijn nachtrust moet opofferen. Bij het ontwaken van de nieuwe herfstdag waren enkele brandweerlieden bezig tussen de zwartgeblakerde muurresten. Alle vloeren en zolderingen zijn weggebrand. Opgeslagen voorraden hout, cellulose en producten liggen tot een vormloze, zwarte papperige massa in het benedenruim van de fabriek. Gelukkig dat de wind in zuidwestelijke richting woei en dat de vonken daardoor op een meer onbewoond dorpsgedeelte neerkwamen. Er schijnt weinig zegen te rusten op deze fabriek welke einde der vorige eeuw gebouwd werd als Lagere School. Tijdens de eerste wereldoorlog werd deze school verlaten en diende het gebouw nog voor het geven van avondonderwijs, zoals cursussen in tekenen en landbouwleer. In de twintigerjaren vestigde de heer Hoogenbosch er een schoenfabriek "de Ooievaar". Vele Groesbeeks huisvaders verdienden er een goede boterham en jongeren leerden er grondig het schoenmakersvak. Maar de algemene malaise van de dertiger jaren sloeg ook deze trotse vogel zijn vleugels lam. De lokalen kwamen leeg te staan. In latere jaren diende het grote gebouw in het dorp als werkplaats voor bereiding van lederwaren, fabricage van kleinmetaal of als opslagplaats van aannemersbedrijven. Thans is de fabriek ter ziele, het gebouw was eigendom van de gemeente welke op beurspolis verzekerd is. De fabrieksschade, welke ruim f 150.000,- bedraagt, wordt door de verzekering gedekt. Of het gebouw nog op dezelfde plaats opgetrokken zal kunnen worden is een vraag welke wij nog niet kunnen beantwoorden. Wel zouden er reeds stappen ondernomen zijn om de borstelfabriek tijdelijk elders onder te brengen. Voor Groesbeek hopen wij dat zulks slaagt, ook om deze jonge industrie haar kans te geven. 

Nadat de muren waren gesloopt en het puin geruimd, bleef de plek nog 13 jaar onbebouwd. Toen het postkantoor aan de Molenweg verlaten moest worden door de PTT, besloot het gemeentebestuur de grond aan de Kerkstraat beschikbaar te stellen voor de bouw van een semi-permanent postkantoor, dat in 1966 kon worden geopend. Deze tijdelijke behuizing zou echter 22 jaar dienst blijven doen. Eerst in 1988 werd zij vervangen door het huidige postkantoor. Bij de bouw hiervan zijn funderingsresten van de oude fabriek aangetroffen, zodat de voormalige locatie duidelijk kan worden bepaald.    

Bovenstaande tekst met foto komt uit het boek Groesbeek in het nieuws