Foto gemaakt tijdens Koninginnedag 1927

Sinds 1883 zetelde het plaatselijk bestuur in het gebouw dat links op de foto staat. Wij bevinden ons in de Dorpsstraat op het Kerkplein. Dit voormalige gemeentehuis heeft dienst gedaan tot 1943: in dat jaar is het huidige gebouw (noot van de webmaster: met het huidige gebouw wordt bedoeld het gemeentehuis op de hoek van de dorpsstraat - Kerkstraat, dit gebouw heeft van 1943 tot midden jaren 90 dienst gedaan als gemeentehuis. Daarna heeft het gemeenthuis de locatie gekregen waar eerst café-Hotel 'In de Locomotief heeft gestaan.) In het oude gemeentehuis was tot 1912 tevens een postkantoor ingericht. Het pand is in 1962 gesloopt en op deze plaats is het winkelpand van de familie Jacobs gebouwd. Het straatje heeft een oude naam: 'ut Hoverklààfke'. Rechts het oude café van de familie Jacobs De Man; toen de foto gemaakt werd (Koninginnedag 1927) was het café eigendom van de familie Bouwens. 

Bovenstaande tekst met foto komt uit het boek Oud Groesbeek in woord en beeld