Viljé

Nogmaals het Viljé de foto is ergens gemaakt in de jaren zeventig van de vorige eeuw.