Lunchroom 'Die Kleine Konditorei', 1932

Tussen de spoorlijn en zijn caf 'In de locomotief' bouwde G. Driessen in 1930 dit winkelhuis en bakkerij. Het pand werd betrokken door het gezin van Kath. Dreissen-Ricken, de weduwe van zijn broer Jan. In 1932 gaf zij de zaak over aan het echtpaar Willy Driessen-A. Nillesen, dat er een goed lopend bedrijf van maakte. Vooral voor zomergasten was een lunchroom in het dorp een prettige uitspanning. (vermeldingswaardig is dat hier vroeger een oud pand stond dat in 1910 is gekocht en gesloopt door de Ned. Spoorwegen. De spoorwegen hadden de grond nodig voor uitbreiding van de spoorlijn. De resterende grond, 468 meter, werd in 1912 gekocht door de aanwonende aannemer-metselaar en herbergier R. Driessen. Hij betaalde hiervoor drie gulden de meter, een zeer groot bedrag want vijftig cent de meter was toen in Groesbeek al bijzonder veel. Dankzij deze investering kon zijn zoon Gerrit in 1930 echter wel de lunchroom en bakkerij bouwen). De bakkerij annex lunchroom werd in 1944 -45 zwaar beschadigd en moest gedeeltelijk gesloopt worden. Na enige jaren in een noodbehuizing te hebben gewerkt, verhuisde de familie W. Driessen-Nillesen in 1950 naar de overzijde van de Dorpsstraat. Het pand werd door Gerrit Driessen verkocht aan de huisarts Jac. Koot, die het verbouwde tot doktershuis. Deze verkocht zijn praktijk later aan de arts J. v.d. Thillart, die op zijn beurt het achterhuis liet verbouwen. Zijn opvolger H. Kupers verkocht het pand in 1975 aan de familie G.G. Driessen-Kerstens, die het huis bij hun naastgelegen hotel trok. In 1994 zijn beide panden gesloopt voor de nieuwbouw van het gemeentehuis; op de plek waar eens 'Die Kleine Konditorei' stond, staat nu de raadszaal   

Bovenstaande tekst met foto komt uit het boek Groesbeek het dorp der verrassingen