De huidige Christelijke Jenaplan-basisschool "Adelbrecht/windekind" te Groesbeek

Op deze webpagina wil ik u als oud leerling van deze school een klein beetje wegwijs maken. Mijn ervaring met deze school zijn altijd zeer leuk geweest. Het was natuurlijk wel een andere tijd ik praat dan over de periode 1968 - 1977 dus lang geleden. Op deze pagina heb ik wat punten en en adressen verzameld wat van nut zou kunnen hebben voor u als ouders zijnde. Wel wil ik u erop attenderen dat mocht u uw kind op deze school zou willen aanmelden dat er een wachtlijst is. Uiteraard kunt u zich altijd laten informeren. Wilt u meer informatie over deze school dan kun u het beste even op de link belangrijke adressen.

 

Webmaster van Groesbeek het dorp der verrassingen en oud leerling Michel Janssen
Noot van de webmaster: De school heeft ook een eigen website deze luidt: www.bs-adelbrecht.nl Helaas is deze website momenteel offline en word er hard aan gewerkt om deze weer online te maken.

 

De huidige school Jenaplan-basisschool "Windekind/Adelbrecht

Waar staan we als school voor

De Adelbrecht-Windekind is een algemeen christelijke school. Daar merken de kinderen elke dag wat van. Vanuit de methode "Trefwoord" vertellen wij bijbelverhalen. Soms vertellen we "gewone verhalen waarin een bijbelverhaal verstopt zit. We noemen dat spiegelverhalen. Daar praten wij met de kinderen over door. Het is voor ons van groot belang dat het kind respect leert tonen voor zijn medemens ongeacht geslacht, huidskleur, geaardheid of geloof. Vanuit christelijke normen en waarden proberen wij de kinderen een kritische houding bij te brengen. Het is belangrijk dat zij in de huidige maatschappij op grond van wat belangrijk is in hun leven, keuzes kunnen maken. Ook bij andere vakken leren we de kinderen na te denken over wat zij horen en zien. Bijvoorbeeld oneerlijkheid in de wereld moet hem aan het denken zetten; mensen horen oneerlijkheid niet gewoon te vinden. Zo kunnen we meer voorbeelden geven.