Nogmaals het complex gezien van een ander standpunt.