Nogmaals het complex 'Spoorzicht' maar nu vanuit een andere hoek.