De geschiedenis van de Christelijke basisschool Windekind - Adelbrecht te Groesbeek 1912 - 1982

8

Jhr. Mr. Carel Cypriaan Gerard de Pesters werd te Utrecht geboren in 1832. Hij werd burgemeester van Wijk bij Duurstede. In 1875 huwde hij voor de derde maal, nu te Nijmegen met Maria van der Brugghen, die in 1837 te Nijmegen was geboren als dochter van hiervoor genoemde echtpaar Van der Brugghen-Singendonk. Maria overleed een jaar later en jhr. de Pesters hertrouwde met haar jongere zuster Johanna Maria van der Brugghen op 31 oktober 1878 in Huize "Den Heuvel". Zij overleed aldaar in 1889. 

Uit het eerste huwelijk werd te Wijk bij Duurstede geboren in 1861 JKvr. Jacoba Margaretha de Psters. Zij heeft een groot deel van haar leven op "Den Heuvel" doorgebracht; zij overleed daar, ongehuwd, in 1925. Zij woonde vele jaren samen met Mejuffrouw H.W.M. van der Meulen, en na de oorlog, toen "Den Heuvel" verwoest was, in het Hollands Klooster te Groesbeek. Zij leefde intens mee met het kerkelijke leven daar en menigeen zal zich haar herinneren. Maar ik loop hiermee op dingen vooruit. 

JKvr. Jacoba Margaretha had een halfzuster, JKvr. Anna de Pesters. Zij werd in 1876 geboren, eveneens te Wijk bij Duurstede, uit het derde huwelijk. Ook zij woonde vele jaren op "Den Heuvel". Vermoedelijk kort na het overlijden van haar vader in september 1915 op "Den Heuvel", vestigde zij zich te Kaiserswerth in Duitsland, in verband met de eerste diaconessen-organisatie daar. Zij overleed daar in 1925, eveneens ongetrouwd. De beide andere huwelijken van Jhr. de Pesters waren kinderloos gebleven. 

En nu de kerk

De heer Montenberg stelt: waarschijnlijk is het aan de invloed van de familie De Pesters en van de overige adelijke grondbezitters te Groesbeek te danken, 

De Pastorie

Ga met de muis over de bovenstaande foto en kijk naar het verschil, zoals het toen was en nu is om precies dezelfde locatie.

9

dat de Hervormde Gemeente te Groesbeek, na lange jaren met andere gemeenten verenigd te zijn geweest. In 1869 zelfstandig werd. En is het aan genoemden te danken dat in 1876 Dr. Dirk Gerard Willem Muller Massis als predikant naar Groesbeek kwam. Hij was gehuwd met Jacoba barones van Eck; zijn afscheid vond plaats in 1916, toen hij 77 jaar oud was."

En nu bent u als mijn jaartallen u niet hebben verveeld, tot de ontdekking gekomen, dat wij de stichtingsdatum van onze schoolvereniging en van de scholen waar het allemaal om gaat, 1910 en 1912 al hebben overschreden. En ook zult u hebben begrepen, dat de familie De Pesters en ouders (Van der Brugghen: stichter van de eerste protestants school) met de menselijkheid van christelijk onderwijs waren ge´ndoctrineerd en dat we de bewoners van "Den Heuvel: en van de Pastorie elkaar vonden. De eerste zinnen uit het oude notulenboek beginne dan ook al volgt:

Klik op de foto om het oude notulenboek te lezen

 

tekst.jpg (54934 bytes)

-Hierbij een persoonlijke aantekening. De heer van Heuven kent u nog niet. Hij is de Rijksontvanger, wonende in het grote huis, Hoflaan 4, thans kantoor der "Groesbeekse Tehuizen". Hij is door de heer Montenberg in zijn bijdrage genoemd. Zijn schoolgenoot was, lezen we daarin,  Wim van Heuven, dus ook een der eerste leerlingen van onze school.- 

Nu de schoolvereniging is opgericht met Dr. Muller Massis, als voorzitter, de heer van Heuven, als secretaris en Jhr. Mr. De Pesters, als penningmeester, eindig ik dit eerste gedeelte van mijn verhaal. 

Terug naar Pagina 7

Naar Pagina 10