De geschiedenis van de Christelijke basisschool Windekind - Adelbrecht te Groesbeek 1912 - 1982

10

Ik meen dat van erkentelijkheid getuigt, dat we een foto van het landhuis "Den Heuvel: en van de eerste Pastorie der Nederlandse Hervormde Kerk hebben afgedrukt. Hieronder nog iets over deze beide huizen en hun bewoners.

"Den Heuvel", aan de Wylerbaan gelegen op het landgoed van Jhr. Mr. C.C.G. de Pesters, initiatiefnemer en vanaf het begin vele jaren penningmeester van onze school, opgevolgd door zijn dochter, Jkvr. J.M. de Pesters tot 1925. Ook Mejuffrouw H.W.M. va der Meulen, huisgenote op "Den Heuvel", was van 1925 tot 1957 lid van het schoolbestuur. 

Het landgoed "Den Heuvel: werd in 1928 na het uitsterven van de familietak De Pesters, verkocht en verkaveld. Na de luchtlandingen van september 1944 weden bos en landhuis bij zware gevechten totaal verwoest. De oude Pastorie (thans tehuis van Visschers's Haven) omstreeks 1890 gebouwd, in het verleden bijna altijd de plaats van samenkomst van de bestuursleden der school. "Het brein achter zoveel besluiten en inspiratiebron van activiteiten. Hier woonde Dr. Dirk Gerard Willem Muller Massis tot 14 mei 1916, na bijna 40 jaar dienst aldaar. Medeoprichter van de school. 

 

11

Klik om de foto te vergroten...

Klik op de bovenstaande tekst om de statustuten te lezen.

 

 

Terug naar Pagina 9

Naar Pagina 12