De geschiedenis van de Christelijke basisschool Windekind - Adelbrecht te Groesbeek 1912 - 1982

16

Zijne heilige hoede moge nemen en haar blijven stellen tot een zegen voor velen tot in lengte van dagen! Moge lang nadat wij van deze aarde zijn weggenomen, geslachten na geslachten nog hunne kinderen hier blijven brengen om onderwezen te worden in al wat goed is en wèl luidt, om opgeleid te worden tot degelijke, nuttige leden der maatschappij, en om als het zout der aarde (welk een

Klik om de foto te vergroten...

 

Prachtige foto van mezelf gemaakt in de jaren zeventig op de basisschool Adelbrecht.

 

 

17

opdracht!! H.W.S.) het verderf in die maatschappij te helpen bestrijden en overwinnen! Dat geve God! En hiermede verklaar ik deze school voor geopend." (De vetter gedrukte woorden waren van de spreker zelf. H.W. S.)

 

Nu resten ons bij de beschrijving van dit openingsgedeelte nog twee dingen. Ten eerste moet ik de andere leerkrachten nog aan u voorstellen. Het hoofd, de heer J. van Wely heb ik al bij u ingeleid. De onderwijzeres is mevrouw M.H. Bögeholtz-Strube en de derde, iets later gekomen leerkracht, heet mej. M. Gerritsen. Dit was het eerste team dat de spits afbeet. Als ik de naam van mevrouw Bögeholtz noem, denk ik meteen aan haar dochter, thans de naam dragende  mevr. J.M.S Kleinlooh-Bögeholtz. Zij vertelde ons dat zij tot de eerste ;leerlingen hier heeft behoord en over die tijd heeft zij in ons boekje heel leuke herinneringen opgehaald. 

 

Mejuffrouw Gerritsen

Mevrouw Bögeholz

1914 - Klas 1, 2 en 3

 

Terug naar Pagina 15

Naar Pagina 18