Wilt u ook de achtkant van het boek bekijken ga dan met uw muis over de bovenstaande foto

Het boek (216 blz., en 175 foto’s en afbeeldingen)  is in de boekhandel verkrijgbaar voor 34,50 euro  in de boekhandel: Groesbeek en Malden Dekker/v/d Vegt en in het Nationaal bevrijdingsmuseum 1944-1945.

Dit boek is wederom een uitgave van dhr. G.G. Driessen 

 

DE HISTORIE VAN DE CANADESE BEGRAAFPLAATS EN DE ZEVENHEUVELENWEG TE GROESBEEK 1945 - 1956

 

                     …………………           

  

         

Aan wat er voorafging aan de aanleg van de Canadese Erebegraafplaats is al veel aandacht besteed. De publicaties immers over hetgeen zich in deze contreien tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld zijn talrijk.  

Over de wordingsgeschiedenis van de in 1945 door de ‘Imperial War Graves Commission’ aangelegde geallieerde begraafplaats daarentegen is niet zo veel bekend, aan welke leemte deze uitgave een einde maakt.

De eerste daar gehouden officiële plechtigheid vond plaats op 5 mei 1947, in aanwezigheid van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Bernard. Van deze ‘Jaarlijkse herdenkingdienst bij de tweede verjaardag van de overgave van het Duitse leger aan het Canadese leger in Nederland’ zijn een tiental foto’s bijeen gebracht, waaronder een aantal unieke opnamen. Te samen geven ze een vrij compleet beeld van die voor Groesbeek historische gebeurtenis.

Tevens is aandacht besteed het ‘Nederlandse Oorlogsgraven Comité, afdeling Groesbeek ’, welk comité het adopteren van de graven stimuleerde en zorgde voor het onderbrengen van Britse –en Canadese nabestaanden van de hier begraven gesneuvelde soldaten. Die reizen naar Groesbeek werden betaald uit de opbrengsten van de Klaproos –collecten en ze stonden bekend als Pelgrimstochten, welke zaken nog eens in herinnering worden gebracht.  

 

Evenals de voorgaande publicaties over Groesbeeks geschiedenis is ook dit boek rijkelijk voorzien van foto’s en afbeeldingen. In eerste instantie werd uitgegaan van een uitsluitend op de Canadese begraafplaats gerichte uitgave, gaandeweg echter (bij het rangschikken van de op de begraafplaats betrekking hebbende foto’s) werd duidelijk dat de Zevenheuvelenweg niet buiten beeld kon worden gehouden. Gesteld immers mag worden dat de Canadese begraafplaats en de Zevenheuvelenweg na verloop van jaren een onverbrekelijke

twee-eenheid is gaan vormen. En omdat ook de historie van deze befaamde weg nog niet geboekstaafd is, leek het gepast die kort en bondig samen te vatten. Zeer wel op z’n plaats omdat zowel de Zevenheuvelenweg als de Canadese begraafplaats in de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn tegenwoordig aanzien kreeg. Dit gegeven rechtvaardigt de in de titel van deze uitgave genoemde periode 1945 -1956.  

 

                          …………………