Groesbeek 1935 - 1945 Crisis en Oorlog

Dit boek is een aanrader om te hebben als echte Groesbeker zijnde

 

 

Dit boek verhaalt over het dorp tijdens crisis en oorlogsdreiging, over politieke onrust in het dorp en de opkomst van het Verdinaso onder leiding van Ernst Voorhoeve, de Duitse inval op 10 mei 1940 en het burgerlijk gezag in een moeilijke tijd. Enige feiten over het Duitse Militair Gezag en de Groesbeekse illegaliteit. Van de operation "Market Garden", op 17 september 1944 zijn een aantal unieke foto's van Amerikaanse fotografen opgenomen, maar ook van enige plaatselijke fotografen. 

Na het uitbreken van felle gevechten en beschietingen van Duitse zijde moesten de dorpelingen huis en haard verlaten. Het bevel tot evacuatie werd op 1 oktober 1944 gegeven, waarvan een origineel bewaard is gebleven. Verder wordt aandacht besteed aan de "Oranje Orde Dienst", die later wordt omgevormd tot de NBS. De verdienste van de mannen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten wordt uitgebreid beschreven, aan hun beproevingen komt een einde als op 8 februari 1945 de operatie "Veritable" losbarst, waarmee de aanval op Duitsland begint en er een einde van de Tweede Wereld Oorlog in zicht komt. De tol die Groesbeek moest betalen was hoog, hetgeen dit boek duidelijk maakt.

Een uitgave van 200 pagina's verlucht met 277 foto's.