(Het station Groesbeek, gebouwd in 1865 en gesloopt in 1935.)

 

Historisch overzicht van de spoorweg in Groesbeek in de periode 1865-1978

Het moet zo omstreeks 1864 een belangrijke mededeling voor ons dorp geweest zijn, toen  bekend werd dat er een spoorlijn met een station gebouwd zou worden. Tot dusver was Groesbeek een ge´soleerde plaats geweest; dat zou dus nu afgelopen zijn. Ons dorp zou, als het eenmaal een 'ijzeren weg' bezat, ook een welvarender dorp worden. De verwachtingen waren hoog gespannen. Het zou in ieder geval een paar jaar werkgelegenheid betekenen, want in die tijd moest alles nog met de hand uitgegraven worden en met de kruiwagen, de kipkar en paard en wagen vervoerd. De lijn werd aangelegd door de Nijmeegse Spoorweg Maatschappij en exploitatie zou geschieden door de Rheinische Eisenbahn Gesellschaft. In augustus 1865 was dan zover: de spoorlijn was klaar en het station, gebouwd midden in het drop, kon zijn deuren openen. Dit gebeurde op 9 augustus 1865. De eerste trein arriveerde om 6.14 uit Nijmegen, stopte hier 6 minuten om vervolgens naar Kranenburg te vertrekken. Daarna vertrokken er nog drie treinen richting kleef. Uit deze plaats kwam de eerste trein om 7.42 uur in Groesbeek aan en de laatste, vertrokken uit Frankfurt, stopte in Groesbeek om 21.12 uur. Acht treinen zijn er die dag door Groesbeek gekomen en wij kunnen ons de verbazing op de gezichten van de ongetwijfeld in groten getale toegestroomde inwoners bijzonder goed voorstellen. Voor deze eenvoudige bos- en grensbewoners ging een nieuwe wereld open. Een wereld van bulderende en onder stoom staande locomotieven die, gestookt met steenkool, later nog voor veel bosbranden zouden zorgen.

Pagina (1-2-3-4-5-6-7-8)