Inleiding

 

Naar de inhoud

blz 0

blz 0

Inleiding

 

DE OORLOGSDAGBOEKEN VAN TANTE NEL INLEIDING en VERANTWOORDING

 Na het overlijden van de Heer H.W. Smit is in zijn papieren een schrift gevonden, dat kennelijk was geschreven door Mej. Petronella Dozy, de latere Mevr. P. Frowein-Dozy, voor mij beter bekend als Tante Nel. Ik heb getracht de tekst zo goed mogelijk over te tikken in de teksten die aangeduid zijn met SCHRIFT-1.Terwijl ik deze teksten uittikte, bedacht ik mij dat ik zelf ook nog dergelijke papieren van Tante Nel had. Die bestaan uit een drietal door Tante Nel gedetailleerd uitgetikte verhalen: - DAGVERHAAL; - een vervolg op dit dagverhaal (zonder titel, door mij VERVOLG DAGVERHAAL genoemd) en - TERUGKEER en handgeschreven aantekeningen die ik "SCHRIFT-2" heb genoemd. Bij TERUGKEER zaten nog enkele losse documenten, die ik aan de teksten heb toegevoegd. SCHRIFT.2 beschrijft voornamelijk de gebeurtenissen van 1944 t/m 1947, daarna worden nog slechts enkele hoogtepunten vermeld. Vreemd vind ik dat daarin enkele belangrijke familiegebeurtenissen niet worden genoemd, zoals - 1952 huwelijk Ineke, - 1954 overlijden van J.C.van den Bent. Nadat bovengenoemde teksten waren gekopiŽerd en verspreid, zijn nog drie verzamelingen tekst teruggevonden, door mij BLOK, CAHIER-1 en CAHIER-2 genoemd. Vervolgens bleek dat diverse teksten, die elkaar chronologisch moesten opvolgen, in verschillende bronnen waren opgenomen. Dat heeft alles bij elkaar geleid tot het vermelde in bijlage A, VERANTWOORDING EN NUMMERING. Voor de lezers die de familie niet zo goed kennen, is een verduidelijking van de relaties opgenomen in bijlage B, FAMILIE. De vele afkortingen die Tante Nel heeft gebruikt zijn zo goed mogelijk verklaard in de bijlage C, AFKORTINGEN. Een groot aantal geografische begrippen, voornamelijk genoemd in SCHRIFT-1 en -2, zijn aangegeven op de kaarten bij bijlage D GEOGRAFISCHE GEGEVENS, daar zit ook een (slechte) copie bij van de kaart van de mijnenvelden rond Groesbeek. Bij het overtikken heb ik getracht de tekst zo nauwkeurig mogelijk (in de oude spelling) over te nemen, daar waar de tekst niet leesbaar was is "Ö" getikt, indien het meest waarschijnlijke woord is getikt is daar {?} achtergezet. De door Tante Nel uitgetikte verhalen staan op een slechte doorslag die niet meer te kopiŽren is. Vandaar dat ik deze ook overgetikt heb, waarbij mij opviel dat de spelling van DAGVERHAAL moderner is dan die in de beide schriften. Commentaar van mij is veelal in voetnoten opgenomen maar soms ook in de tekst vermeld {tussen accoladen}. In voorjaar 2003 is de tekst, die in WordPerfect-4.2 en WP-6.0 heeft gestaan, overgezet in Word-2000. 

Naar de inhoud