(Het station Groesbeek in 1904)

Historisch overzicht van de spoorweg in Groesbeek in de periode 1865-1978

Vreemde mensen kwamen in het dorp: deftige spoorwegambtenaren in uniform, douane en marechaussee. Vooral voor de plaatselijke 'neringdoenden' was dit een leuke aanwinst, want die lieden hadden een 'vast' inkomen en dat kon in die tijd niet iedereen zeggen. Dat waren de mensen die wat te verteren hadden. Hiermede kan vastgesteld worden, dat 'het spoor' voor de eerste import-Groesbekers gezorgd heeft. Verschillende mensendie met het spoor te maken hadden, zijn hier blijven werken en wonen en dit heeft het dorp geen kwaad gedaan, integendeel. In 1866 werden de Duitse belangen overgenomen door de Pruisische Staatsspoorwegen en de Nederlandse op 1 juli van dat jaar door de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij. In 1874 werd een wachtkamer aan het station gebouwd, zodat elke klasse zijn eigen wachtkamer had. Omstreeks die tijd reisde een tandarts uit Kleef met de trein naar Nijmegen om daar spreekuur te houden. Tijdens het oponthoud te Groesbeek werden in de hoek van de wachtkamer Groesbeekse patiŽnten behandeld. Een stukje pijnlijke romantiek. In 1880 vertrok er 's-morgens een schooltrein naar Nijmegen, dit was een gemengde trein (goederen- en reizigersmaterieel). Tot groot genoegen van de schooljeugd kon deze trein zo nu en dan de helling niet halen. De trein moest dan teruggezet worden tot Groesbeek, waar een paar goederenwagens werden afgehaakt. Dan werd verder teruggezet richting Kranenburg om met een hernieuwde aanloop de helling te nemen. Dit ging gepaard met veel rook, die uit de stampende en stomende locomotief ontsnapte. Een geluid, dat de oudere inwoners van het Viljť zich nog goed kunnen herinneren. Omstreeks 1882 werd het stationsgebouw opnieuw uitgebreid wegens het overbrengen van de visitatie van Nijmegen naar Groesbeek. Het reizen per trein nam toe, zodat in 1901 de derde-klas-wachtkamer vergroot moest worden. Omstreeks die tijd reisden vanuit Groesbeek 200 ŗ 300 mensen met de trein naar Nijmegen als

Pagina (1-2-3-4-5-6-7-8)