(Gezicht op het station en een passerende trein omstreeks 1920. Het gebouw links op de voorgrond is de schuur van de daarvóór gelegen 'Villa Agnes', die omstreeks 1950 is gesloopt. De grond is enige jaren later benut voor de aanleg van de spoorlaan die

 

in 1954 in gebruik kon worden genomen)

 

Historisch overzicht van de spoorweg in Groesbeek in de periode 1865-1978

het daar marktdag was. Niet alleen om te kopen, maar ook om handel te drijven. Met kruiwagens brachten zij hun waren naar het station;  de vervoermiddelen werden daar in de huidige Stationsstraat gestald. De hele weg stond van voor tot achter vol met kruiwagens, vaak stonden er meer dan 100. Veelal werden er eieren naar de markt vervoerd, maar ook andere tuin- of landbouwproducten en verder pluimvee, bosbessen enz. In groter verband nam de handel ook toe, bijvoorbeeld in vee en hout en im- en exportgoederen; daartoe werd in 1901 een goederenloods aan het station gebouwd. In 1889 was tegenover het station een tweede spoor met een tweede perron gebouwd. Het spoor was nog geen honderd meter lang en zal gebruikt zijn voor het rangeren. In 1911 werd het tweede spoor, waarvan de bouw in Groesbeek gestart was in 1889, van Nijmegen tot Groesbeek in dienst gesteld. Tevens ging men het emplacement verder uitbreiden. Een jaar later, in 1912, werd het tweede spoor van Groesbeek tot Kleef in gebruik genomen. In deze periode, vlak vóór de eerste wereldoorlog, werkten wel vijfhonderd Groesbekers in de Kleefse fabrieken. Zij reisden met de trein om 5 uur in de morgen naar Kleef en kwamen in de avond om 7 uur weer in ons dorp terug. De kostwinners werden daar vaak door hun familie opgewacht en gezellig keuvelend liepen zij dan in groepjes naar huis toe. De periode van 1912 tot ongeveer 1930 moet de drukste en gezelligste tijd voor het station 

Pagina (1-2-3-4-5-6-7-8)