Omstreeks 1915 ontspoord tussen Kranenburg en Groesbeek een locomotief met enkele wagons. Derk Montenberg was er als de kippen bij om des gebeurtenis voor ons vast te leggen. Een soortgelijke foto is opgestuurd naar de Katholieke Illustratie en daarin geplaatst met het onderschrift: 'Een spoorwegongeluk te Groesbeek'. 

 

Historisch overzicht van de spoorweg in Groesbeek in de periode 1865-1978

periode werd de lijn ook veel gebruikt om materialen aan te voeren voor de wederopbouw van Groesbeek. In 1961 werd het emplacement verder vereenvoudigd. Het noordelijke spoor in de richting Nijmegen werd opgebroken. Tussen Groesbeek en Nijmegen kwam een automatisch blokstelsel voor enkel spoor in dienst op 10 juli 1961. Langzamerhand kwamen er ook steeds minder stoomlocomotieven voorbij denderen, wat in de zomer veel minder bosbranden tot gevolg had. Daarvoor in de plaats verschenen de dieseltreinen, eerst die van de Nederlandse Spoorwegen en enige jaren later volgenden de Duitse diesels. Dit is vrij ongemerkt gegaan: voordat wij het goed beseften, lag het stoomlocomotieventijdperk achter ons. Wij kunnen u dan ook geen recente foto van Blokpost T met stoomlocomotief laten zien. In plaats van de stoomloc verscheen tussen Nijmegen en Kleef de 'Schienenbus'. Enkele malen per dag onderhield dit voertuig - twee wagons gebouwd in de vorm van een bus en gestuwd door een dieselmotor - het personenvervoer tussen beide plaatsen. Deze traditie is inmiddels ook van de lijn verdwenen. Inmiddels was in 1965 het 100 jarig bestaan van de spoorlijn met een kleine plechtigheid gevierd. Op de bewuste dag stopte er een speciale trein in Groesbeek. Helaas werd hij getrokken door een diesel. Het zich in de trein bevindende gezelschap werd onthaald op een serenade door de fanfare Wilhelmina en begroet door het college van B en W. Na een kort oponthoud vertrok de trein richting Kleef. Dit zal dan de laatste officiŽle plechtigheid bij Blokpost T geweest zijn, of het moest zijn dat bij zijn afbraak nog een afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden. Afscheid van het tijdperk dat de spoorwegovergang in Groesbeek een menselijk gezicht had.

In het Groesbeeks Weekblad van September 1978 werd de door de samensteller van dit boek de spoorweggeschiedenis reeds gepubliceerd, met redactionele medewerking van Harry Driessen, die het artikel opende met de volgende 'Pakkende' kop: 'Blokpost T binnenkort spoorloos'.

Als over enige weken Blokpost T - ter plaatse beter bekend als 'Het Spoorhuisje' - gesloopt zal zijn, heeft dit gebouw precies 40 jaar het dorpscentrum een eigen gezicht gegeven. Vanuit dit

Pagina (1-2-3-4-5-6-7-8)