De allerlaatste trein rijdt van Nijmegen naar Kleef op 2 juni 1991

 

Historisch overzicht van de spoorweg in Groesbeek in de periode 1978-1991

Nadat Blokpost 'T was gesloopt in het najaar van 1978 ging men over op de automatisch halve overwegbomen ook wel AHOB genoemd, na 1978 gingen er tussen Kleef en Nijmegen steeds minder treinen rijden. 

Het einde

Alle regionale en lokale inspanningen mochten niet baten. Met ingang van de zomer van 1987  verloor Nijmegen - Kleef de Austria  Express aan Venlo - Kaldenkirchen (sinds 1989 Arnhem - Emmerik). Wel kwam hiervoor nu een dagtrein Keulen - Amsterdam v.v. in de plaats. Deze was geen lang leven beschoren want met ingang van 29 mei 1988  werd Kleef het eind c.q beginstation voor alle treinen van en naar Keulen. Vanaf die dag reed tussen Kleef en Nijmegen een pendeltreintje, bestaande uit een locomotief, meestal van de serie 212. met ťťn stuurstandrijtuig. Vroege ochtendritten (die tussen Nijmegen en Kranenburg allang niet meer bestonden) en late avondritten waren er niet meer bij, zodat noch treinforensisme, noch theaterbezoek en dergelijke mogelijk waren. Bovendien vermelde het Nederlandse spoorboekje de aansluitingen in Kleef richting Keulen niet meer, zodat doorgaande reizigers (die toch al een hekel aan overstappen hebben) helemaal niet meer werden gezien. De treinen reden dan ook vrijwel leeg en het was duidelijk, dat beide spoorwegmaatschappijen van de lijn af wilden. Dit was geen redelijke exploitatie van een grenslijn meer. De opmerking in het op 28 mei 1989 ingegane NS spoorboekje, dat de treindienst mogelijk in de loop van de dienstregeling beŽindigd zou worden wekte dan ook geen verwondering, evenmin als de aankondiging van de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat dat dit per 24 september 1989 het geval zou zijn. Echter ondertussen was de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot het sluiten van spoorlijnen in Duitsland van landelijk naar regionaal niveau overgeheveld.Dit betekende dat de procedure meer tijd in beslag zou nemen, omdat deze in de regio opnieuw moest worden opgestart. Of van uitstel ook afstel komt is nog niet bekend, maar omdat onder invloed van de milieuproblematiek ondertussen het sluiten van de spoorlijn politiek minder wenselijk wordt geacht is Nijmegen - Kleef eind 1990 nog steeds in dienst. Het spoorboekje 1990/1991 meldt nog wel dat sluiting in het verschiet ligt., maar desondanks beleefde de spoorlijn Nijmegen - Kleef op 8 augustus 1990 toch nog het 125 jarig bestaan. (Noot van de webmaster: helaas werd op 2 juni 1991 deze historische spoorlijn opgeheven, de laatste trein reed op 2 juni 1991 van Nijmgen naar Kleef zie bovenstaande foto) 

@ het boven gepubliceerde artikel komt uit  het blad railkroniek

Pagina (1-2-3-4-5-6-7-8)