De Witte- of Noordermolen gezien in 1904

De molen is gebouwd omstreeks 1450. Uit familieoverlevering is bekend dat deze in 1824 in bezit kwam van Jac. Jacobs (de Mulder), die de molen beheerde tot 1887. De molen is toen verkocht aan Gradus Fleuren, die het bedrijf later overgaf aan zijn zoon Piet. Deze verliet de molen omstreeks 1924 en betrok een nieuwe motormaalderij aan de overzijde van de straat. De molen werd verkocht en in 1926 verbouwd tot uitzichttoren, die in februari 1945 verwoest zou worden.

Foto en Tekst zijn afkomstig uit één van de boeken van G.G. Driessen