Hotel-café 'Hurkmans' omstreeks 1905

Oorspronkelijk was dit het logement van M. Keukens (tapper en hoefsmid), later stond het bekend als hotel Manders en hotel Van Lith. In 1902 wordt het hotel gekocht door de familie P. Hurkmans, die omstreeks 1905 deze ansichtkaart uitgeeft. Rechts van het gebouw staat de zijgevel van het café 'In de locomotief'. (zie prent Hotel de Locmotief) In het voorjaar van 1907 wordt hotel Hurkmans door brand getroffen, waarna een herbouw plaatsvindt. Op de herbouwtekening leest men dat voor de watervoorziening een pomp op de bestaande welput zal worden geplaatst. In 1940 is het hotel-café verkocht en kreeg het de functie van parochiehuis, slechts voor de duur van vier jaar, want in oktober 1944 werd het gebouw door enige voltreffers verwoest.

Foto en Tekst zijn afkomstig uit één van de boeken van G.G. Driessen