Vroegere burgermeesters villa van Jonkheer O.J.M. van Nispen tot Pannerden

Deze villa zal gebouwd zijn omstreeks 1910. In dat jaar wordt Jonkheer O.J.M. van Nispen tot Pannerden benoemd tot burgemeester van Groesbeek. Na zijn pensionering in 1934 vertrekt de familie uit ons dorp en wordt de villa te koop aangeboden. De verkoop vindt plaats in 1938 en op de achterzijde van onze foto is de volgende notitie gemaakt: '1 april 1938 voor f 13.000,- aangekocht door de P.H. te Groesbeek (Groesbeekse Tehuizen). Centrale verwarming en waschtafels worden nu aangebracht. De verpleegden 12 in getal zijn 18 mei daar in opgenomen.'- Men gaf het gebouw de naam 'Den Kasteelsen Hof, zoals deze voorkomt op de landkaart van 1768 met de aanduiding perceel nr. 249.

Foto en Tekst zijn afkomstig uit één de boeken van G.G. Driessen