Groesbeek Centrum omstreeks 1910

Omstreeks 1910 heeft de Dorpsstraat een waardig aanzien en men kan dan ook beter gaan begrijpen, waarom er tussen ''t Taarep' en de ander buurtschappen 'Stekkenberg', 'Vilje', 'De  Horst' en 'De Breedeweg' enig standsverschil begon te ontstaan. Enkele 'Taarepse' families bewogen zich nogal intensief in het culturele-  en verenigingsleven en niet te vergeten in de dorpspolitiek. Zij schijnen daarbij een flinke lepel in bekende pap te hebben gehad., wat hun door personen, die zich niet zo dicht bij de pappot bevonden, niet altijd in dank werd afgenomen.