De  fanfare "Wilhelmina"

De fanfare "Wilhelmina" viert dit jaar (2003) haar honderdenvijfjarig bestaan. Er zouden vele bladzijden nodig zijn om het verhaal van haar pioniers te beschrijven. De mannen die gebouwd, gezwoegd en gezorgd hebben en hiermede hebben bijgedragen om Groesbeeks naam op muzikaal gebied bekend te maken in de wijde omgeving. In het voorjaar van 1897 vatten enkele jongemannen het plan op een muziekvereniging op te richten. Men was allang gewoon 's zondags naar ,,'t Pruisisch" te trekken om in Cranenburg de ,,Muziekverein" te horen spelen. Het zou echter nog tot 1898 duren eer de oprichting een feit was. De aanleiding werd gegeven door de fanfare uit Heumen, die op de achttiende verjaardag van prinses Wilhelmina voor het raadhuis vaderlandse liederen stond te spelen. Dat kon het lokaal-chauvinistisch gemoed niet verkroppen, dat was toch al te bar. Al een week later, op 6 september, de dag van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, trok een naamloos muziekkorps met papieren toeters demonstratief door de straten van Groesbeek. Hierna werden de zaken serieuzer aangepakt en onder leiding van de heer G.Th. Michels, gemeenteontvanger en directeur van het kerkkoor, leerde een twintigtal jongemannen muziek lezen. Ter extra aansporing bestelde men weldra achttien instrumenten bij ,,ter zake kundige muzikanten in Cranenburg. Het was een historisch ogenblik toen de ijverige jongelui de instrumenten in de bakkerij van de familie Van Vugt in ontvangst konden nemen. Bij het eerste onderricht was een zestal Duitse collega's aanwezig. Langs de spoorlijn lopend ging de tocht terug naar huis, alsmaar luide klanken blazend. In het begin werd er drie maal in de week gerepeteerd onder leiding van een Duitse leermeester (Van Vugt) en reeds na enkele weken zei een toehoorder: ,,Godddoome, wa blaoze die kčls''. Bij de eerste muzikale wandeling door het dorp speelde de ,,fanfare Wilhelmina'' vol trots het stuk ,,Hinaus in die Ferne''.

Hier poseert (zie foto boven) de fanfare ,,Wilhelmina'' bij het vijfentwintigjarig jubileum in 1923. Zittend, van links naar rechts: B. Klösters, P. Claus, H. Keizers en R. Driessen. Geknield: P.A. Oomen, Th. Kösters, J.A. Hagemans, M. Faassen, H. Driessen en A. Faassen. Staande: A. Ostendorp sr., A. Ostendorp jr., J.J. Hagemans, J.W. Nillesen, P. Geurts, M.H. Hagemans, G.J. Thissen, M. Hagemans, M.W. Wijers, F. van Bernebeek, A.G. Michels en J.L. Nas.   

De Bron van deze schitterende foto opname is afkomstig  van het Boekje: Kent u ze nog... de Groesbekers.