Hogehoendebergh

Prachtig en verkijkend overzicht tot aan de maas toe. Deze foto is genomen op de plek waar een jeugdherberg stond en wel op de Hogehoendebergh.