Het Oorlogsdagboek van Mej. P Dozy over de periode 8 Juli - 12 Oktober 1945 Vervolg

Terug naar bladzijde 309

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 311

45J - SCHRIFT-2 Vervolg

blz 310

ruime kelder, er boven vochten Am. en D., van huis tot huis werd er gevochten, zoo ook in het Klooster, waar in 't eene eind de Am. zaten en in 't andere de D. binnendrongen. De menschen v.h.hotel zijn Donderdagmorgen gevlucht tot achter de spoorweg.
Over de spoordijk en brug nu autoweg. Een nieuw spoorlijntje loopt van station Mook-Middelaar naar Goch, van den winter - voorjaar door geall. aangelegd. Een 20-tal graven tegenover afkortingspaadje door de akkers.

15 Augustus Woensdag. Vrede met Japan, onvoorwaardelijke overgave, dank zij atoombom.

18. Bij dames Hamer, Henriette.

19. 's Morgens Ds v.d.Linde "Dankdienst", sombere preek. 's Middags bij Verbeet in de
Kamp, zitten in kippenhok dat door de zoons opgebouwd is met steenen en pannen v.h. afgebrande woonhuis, dak met onderlaag van riet. Veel klachten over Wederopbouw die geen hulp geeft en wil verhinderen dat de menschen zelf aanpakken. In kippenhok gordijn v. parachute-zijde, glas, deurbout en zeil van gliders. Keuken en 3 slaapkamertjes. Kwamen er 25 April wonen, rondom lagen lijken en doode beesten. Hoewel aangegeven kwam niemand ze opruimen, dus deden ze 't zelf. Hun akkers werden voor 't grootste deel door soldaten nagezocht op mijnen, enz, toch had gisteren de eene zoon nog een granaat opgegd die ontploft was.
[achterzijde vel 12]

1945 Augustus 23 Donderdag. 's Morgens om 8 u. met grenswacht wagen v.B.S. n. Nijmegen,
vanaf Kasteelsche Hof; bij station Nijmegen - geheel in puin, evenals omgeving - staan 5 Canadeesche vrachtauto's, 4 ervan v. passagiers n. Arnhem, de 5de voor de tusschenliggende plaatsen. Naast ieder chauffeur conducteur S.S. Wagens propvol, zat binnenin, zag dus niets. Station Arnhem uitgebrand, met omgeving, alleen postkantoor nog overeind.
Sedert verleden Maandag rijdt trein n. Holland v. hier, doch enkel op opgaand spoor. Geldersche vallei nu ongedeerd, wel bij Wolfheze huizen beschadigd, idem de Ede-sche kazerne en langs de spoorbaan in Arnh.{?}. Tram n.Driebergen rijdt, echter geloopen n. mej. v.Andel{?}. Kwam er om 2 aan, verrassing. Bleef er overnachten en kreeg twee mantels v. mej.J. mee. Wonderlijke gewaarwording in geheel onbeschadigde omgeving te zijn, nette tuintjes, bloemen overal als v. ouds; in huis alle ruiten heel, slapen onder echte Leidsche dekens!
{In de marge: 24.}
Volgende morgen om 9 uur weg, ng vollere trein, in Arnhem in de vrachtauto kippenmand opgehangen. Triest silhouet van Arnhem v. Zuidelijke oever; de Eusebiustoren een afgeknaagd geraamte, de karkassen van huizen er om heen, de Walburgkerk uitgeholde muren en de rijbrug in 't water. Van Elst's toren bovenstuk weg, Elst in de zelfde staat als Groesbeek in Maart.

27. Zus en ik geloopen d. Startsche Dal n.Mook om inhoud koffertje. St.Dal stellingen
v.Geall, boomen zwaar beschoten, ze waren bezig met paarden gevelde boomen v.d. hellingen af te halen. 't Weg geloopen D. paard dat eerst Hess genoemd was en later Frits. 's Avonds Elly en ik n. avond Fanfare, koor en tooneel "Hallo, met mars", Jan de Smid uitstekend, veel gelachen. Collecte v. nieuwe instrumenten.
[vel 13]

31. Groot feest v. verjaardag Koningin. Groote optocht m. veel praalwagens, met weinig
hulpmiddelen veel bereikt: Grbeeks Roem, bezembinders uit Vilje 1ste prijs. Dachau, Onderduikers, Propaganda Hitler.

September 2. Onderteekening Vrede Japan.

3. Optocht Kinderen en versierde wagentjes - meest gliderwagentjes -, fietsen en

Terug naar bladzijde 309

Terug naar de inhoud

Naar bladzijde 311