'In het eigenlijke dorp', 1905

Geheel rechts het winkelhuis van de familie J.M. van Bernebeek-Janssen die zich daar omstreeks 1865 vestigde. Ofschoon Van Bernebeek smid was, wordt hij in 1888 door het gemeentebestuur benoemd tot plaatselijke 'telegrambesteller', welke taak hij als bijverdienste verricht zal hebben. Bekend is verder dat hij in 1897 achter zijn winkelhuis een nieuwe smederij bouwt. In de winkel kon men kantoor en schrijfbenodigdheden kopen, maar natuurlijk ook 'briefkaarten met gezichten van Groesbeek'. Bewaard gebleven zijn ansichtkaarten uitgegeven door de weduwe J.M. van Bernebeek en door P.A.H. van Bernebeek. De winkel is later overgenomen door =Frans van Bernebeek, die er tevens huishoudelijke artikelen ging verkopen. Het oude pand werd in 1997 gerestaureerd door de familie H. Kuijpers, die er een kledingwinkel in opende. Op de foto staan enige dorpelingen bij de dorpspomp, voor het café van Den Doop, die daar in 1862 geplaatst is boven de in 1828 gebouwde waterput. De pomp werd toen tevens voorzien van een 'ijzeren' lepel. Geheel links de bakkerij en café van S. Wiggelo, later bekend als kleermakerij Derks. Daarnaast Hotel Hurkmans, voorheen Van Lith; in 1987 is daar het Dorpsplein aangelegd. Daarachter, voor de spoorwegovergang, de veranda van het café-logement Driessen. Vermeldingswaardig is verder dat in 1872 besloten werd tot aankoop van lantaarnpalen voor de verlichting van de Dorpsstraat en tot de aankoop van dertig lindebomen voor de Stekkenberg, Dorpsstraat en Herwendaal. 

Bovenstaande tekst met foto komt uit het boek Groesbeek het dorp der verrassingen